ชาติญา อนุรัตน์พานิช

ชาติญา อนุรัตน์พานิช|55.jpg

ราคา / price : 150.00

“ดีใจที่ทำคะแนนได้ดีเหมือนที่หวัง มีรุ่นพี่แนะนำให้มาเรียนความถนัดที่นี่ ชอบที่อาจารย์สอนอย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย อาจารย์ดูใจดี และมีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ หนังสือดูน่าอ่าน ว่าการสอนอย่างเป็นระบบเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาเข้มข้นตรงประเด็น สามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องสอบ สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีหน้า ขอบอกว่า เลือกเรียน GAT เชื่อมโยง+ความถนัดแพทย์ที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวัง ขอบคุณอาจารย์ที่มอบความรู้ เทคนิคดี ๆ ในการทำข้อสอบ รวมถึงข้อคิดต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ดี ขอบคุณค่ะ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง

รอประกาศผล

อัสสัมชัญคอนแวนต์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array