ปรินทร ทมทิตชงค์

ปรินทร ทมทิตชงค์|56.jpg

ราคา / price : 150.00

“ผมรู้สึกพอใจและยินดีกับคะแนนที่ได้มากครับ  เพราะเป็น 30% สำคัญในการสอบเข้าแพทย์ คอร์สของพี่หมอป่อมตรงกับความต้องการของผมตั้งแต่เรื่องหนังสือแล้วครับ  มีระบบ  จัดความคิดเป็น step by step ทำให้ผมเข้าใจง่าย  ยิ่งพาร์ทเชื่อมโยงผมมั่นใจมากครับ  เพราะมีข้อสอบทุกแนว  มีเทคนิคและรูปแบบเฉพาะที่พี่หมอได้คิดมา ทุกหลักที่สอนในห้องเรียนนำมาใช้ได้จริงวิเคราะห์โจทย์ได้จริง ทำให้ผมเก็บคะแนนเต็มมาได้ทุกครั้งในการสอบสนามจริง ในส่วนของจริยธรรมแพทย์ผมเชื่อถือเฉลยที่นี่มากที่สุด ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนหลายที่ครับ  แค่เลือกที่ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดก็พอครับ ผมขอขอบคุณทุกๆอย่างที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของผมครั้งนี้ครับ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เตรียมอุดมศึกษา

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array