พนธกร วิริยะศรีสุนทร

พนธกร วิริยะศรีสุนทร|57.jpg

ราคา / price : 150.00

“ผมรู้สึกดีใจที่ความพยายามของผมไม่เสียเปล่า  ผมเรียนที่นี่เพราะได้ยินมาว่าพี่หมอป๋อมสอนดี  อีกทั้งยังเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ซึ่งมีความน่าเชื่อถือครับ  ในพาร์ทจริยธรรมแพทย์นั้น  พี่หมอป๋อมสอนให้คิดแบบแพทย์  ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของทาง กสพท. จริง  ไม่ได้สอนให้ตอบเอาคะแนนเท่านั้น  แต่สอนให้คิดแบบแพทย์  ในส่วนของแกท  ก็สอนละเอียด สอนให้ระวังจุดหลอกซึ่งได้ผลมากๆ ผมคิดว่าแกทในส่วนของความถนัดแพทย์  มีส่วนสำคัญมาก คิดเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด  ถ้าไม่เต็มส่วนนี้ก็ทำให้อันดับหล่นได้  ผมขอขอบคุณพี่หมอป๋อมมากครับที่ทำให้ผมติดสถาบันที่ผมอยากเรียน  ผมสัญญาว่าผมจะเป็นแพทย์ที่ดีของประเทศชาติต่อไปครับ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

พระมงกุฎเกล้า

คณะแพทยศาสตร์

ศรีพฤฒา

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array