นันทนัช อุ่นอนันต์

นันทนัช อุ่นอนันต์|59.jpg

ราคา / price : 150.00

“หนูเรียนฟิสิกส์ที่แอพพลายด์แล้วชอบ  เลยตัดสินใจลงคอร์ส GAT กับพี่หมอป๋อมด้วยคะ ชั่วโมงเรียนกำลังดี  ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป  พอดีกับตารางเวลาตอนช่วงใกล้สอบคะ  ประทับใจพี่หมอป๋อมตรงที่หนังสือพาร์ทเชื่อมโยง  มีการจัดลำดับที่ดีมากๆ มีหน้าที่เป็นแผนภาพ แสดงให้ดูว่าปีไหนสอบเรื่องอะไรบ้าง และระบุระดับความยากไว้ด้วย ทำให้เราเห็นแนวโน้มระดับความยาก และเตรียมพร้อมกับข้อสอบที่จะต้องสอบได้ดีขึ้นคะ  และมีข้อสอบตัวจริงปีก่อนๆให้ฝึกทำ ทำให้มั่นใจขึ้นคะ ขอขอบคุณที่พี่หมอช่วยสอน  GAT พาร์ทต่างๆ  ทำให้เข้าใจและทำโจทย์ได้คล่องมากขึ้น ขอบคุณที่ช่วยรวบรวมข้อสอบปีก่อนๆมาให้ทำ และขอบคุณที่ช่วยเรียบเรียงเนื้อหาเป็นอย่างดี  ทำให้เข้าใจง่าย และทบทวนได้ง่ายคะ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เตรียมอุดมศึกษา

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array