พีรณัฐ กิตติวิทยากุล

พีรณัฐ กิตติวิทยากุล|60.jpg

ราคา / price : 150.00

“รู้สึกภูมิใจและดีใจมากครับที่ตัวเองทำได้ เพราะพาร์ทเชื่อมโยงเป็นส่วนสำคัญทำให้คะแนนสูงขึ้นมาก  ผมมาเรียนที่นี่เพราะเห็นโบรชัวร์แล้วน่าสนใจครับ  หนังสือไม่หนาเกินไป น่าเรียน จำนวนชั่วโมงก็ไม่มากเกินไม่น้อยเกิน  สามารถแบ่งเวลาไปอ่านส่วนอื่นได้  รู้สึกเข้าใจและไม่กลัวข้อสอบ  เพราะพี่หมอป๋อมทำให้ดูง่าย โดยเฉพาะส่วนจริยธรรมที่คิดว่ายากมากๆ พอได้เรียนแล้วรู้สึกเข้าใจวิธีคิดจริงๆ หนังสือของที่นี่ไม่หนาเกินไป แต่ คุณภาพโจทย์ไม่ได้น้อยตามความหนา โจทย์ฝึกหัดดีมาก  เรียนก็เหมือนกับได้เนื้อหาเข้มข้นจริงๆ จำนวนชั่วโมงพอเหมาะ  สามารถนำเวลาที่เหลือไปจัดสรรทำอย่างอื่นได้ครับ ผมทำข้อสอบเสร็จในสนามจริง ก่อนระบายฝน ก็ใช้ข้อควรระวังที่พี่หมอให้มา  เช๊คอีกทีครับว่าถูกต้องหรือไม่ ผมขอขอบคุณพี่หมอป่อมมากครับที่ทำให้ผมได้คะแนนดีครับ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหิดลวิทยานุสรณ์

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array