อัญชิษฐา พีรพรวิมล

อัญชิษฐา พีรพรวิมล|65.jpg

ราคา / price : 150.00

“ดีใจมากๆค่ะที่สอบติดคณะแพทย์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ ตอนแรกเรียนฟิสิกส์ที่ applied physics อยู่แล้ว พอเห็นว่าที่ แอพพลายด์ มีเปิดคอร์สความถนัดแพทย์ด้วย จึงคิดว่าน่าจะดีเหมือนกันค่ะ ประทับใจในเรื่องการสอนค่ะ พี่หมอป๋อม สอนดี เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพาร์ทเชื่อมโยง เพราะเทคนิคที่พี่หมอป๋อมสอนสามารถนำไปใช้สอบในพาร์ทเชื่อมโยงได้ในทุกสนามสอบค่ะ ขอบคุณพี่หมอป๋อมมากๆค่ะ ที่ช่วยให้สอบติดแพทย์ได้ในวันนี้ เทคนิคต่างๆ ที่พี่สอนช่วยในการทำข้อสอบมากๆค่ะ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array