พงศ์ภัค อุปริพุทธิกุล

พงศ์ภัค อุปริพุทธิกุล|68.jpg

ราคา / price : 150.00

“รู้สึกภาคภูมิใจที่พยายามจนประสบความสำเร็จ ที่ผมเลือกเรียนที่นี่เพราะดูน่าเรียนและมีเทคนิคต่างๆ ช่วยในการทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น และที่นี่ยังมีโจทย์ความยากหลายๆระดับ สามารถวัดตัวเองได้ ขอบคุณพี่หมอป๋อมมากครับที่สอนเทคนิคต่างๆในการทำโจทย์ ทำให้ผมทำข้อสอบได้ดีขึ้น และประสบความสำเร็จครับ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array