ศุภเสกข์ สุขสวัสดิ์

ศุภเสกข์ สุขสวัสดิ์|69.jpg

ราคา / price : 150.00

“รู้สึกมีความสุขมากครับ ที่สามารถสอบเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ผมอยากเข้า ทำให้รู้ว่า วิชา GAT เชื่อมโยงเป็นวิชาที่ช่วยเป็นอย่างมาก ปกติผมเรียนที่ applied physics อยู่แล้ว พอเห็นว่าที่นี่มีการสอน GAT เชื่อมโยงที่ผมไม่เคยเรียนที่ใหนมาก่อน ผมจึงเลือกเรียนที่นี่ การสอนของอาจารย์ เป็นการสอนที่ทำให้มองเห็นความเชื่อมโยงกัน แม้ในบางคำอาจเป็นคำที่กำกวมแต่มันจะมีเพียงคำตอบเดียวที่สามารถตอบได้ นี่จึงเป็นสิ่งที่ผมประทับใจ และเลือกเรียนที่นี่เพียงที่เดียว.”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array