พิทักษ์ ศรีลำภูทอง

พิทักษ์ ศรีลำภูทอง|71.jpg

ราคา / price : 150.00

“ดีใจครับ รู้สึกคุ้มค่ากับการที่เรียนมาครับ ผมมาลองเรียนที่นี้ด้วยตัวเองครับ เรียนแล้วรู้สึกดี เลยเรียนต่อๆ ไป อาจารย์สอนและถ่ายทอดได้เข้าใจง่ายครับ ทำให้การอ่านจับใจความได้ง่ายมากขึ้น ขอบคุณพี่หมอป๋อมมากครับ ที่ทำให้ผมได้ GAT เชื่อมโยง เต็ม 150 คะแนน”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array