ชัญญา อุทรวุฒิพงศ์

ชัญญา อุทรวุฒิพงศ์|76.jpg

ราคา / price : 150.00

“ดีใจค่ะ มีคนแนะนำให้มาเรียนที่นี่ค่ะ พอเรียนแล้วรู้สึกว่า อาจารย์มี technics ที่ดี ทำให้สามารถ adapt ไปใช้ได้ค่ะและที่นี่ยังเอาข้อสอบของจริงมาให้ทำ ทำให้เรารู้และเห็นการพัฒนาการของข้อสอบ ขอบคุณมากค่ะ.”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

สตรีวิทยา

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array