จันทรธีรา ผลวิวัฒน์

จันทรธีรา ผลวิวัฒน์|78.jpg

ราคา / price : 150.00

“ดีใจมากค่ะ ที่นี่อาจารย์สอนรวบรัดดีค่ะ ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสอนให้นำไปใช้ในชีวิตจริงขณะเรียนแพทย์ได้ และอาจารย์ยังมีตัวอย่างที่สามารถไปใช้ในชีวิตจริง ขอบคุณพี่หมอป๋อมมากค่ะ ที่ทำให้หนูเห็นว่า GAT เชื่อมโยงมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเรียนต่อแพทย์ ซึ่งต้องเชื่อมโยงข้อมูลมากมายที่มีอยู่อย่างเป็นระบบดังตัวอย่างที่คุณหมอทำค่ะ.”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์

มาแตร์เดอี

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array