วงศ์มณี คงปัญญาสันติสุข

วงศ์มณี คงปัญญาสันติสุข|82.jpg

ราคา / price : 150.00

เลือกเรียนที่นี่เพราะฟังมาจากเพื่อนๆ และได้ข้อมูลใน internet ค่ะ พี่หมอป๋อมสอนเข้าใจง่าย ละเอียดและอธิบายได้ชัดเจนค่ะ วิชา GAT เชื่อมโยงนี้เป็นตัวที่ทำคะแนนได้ง่าย ขอบคุณพี่หมอป๋อมที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้ค่ะ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

รอประกาศผล

มัธยมวัดนายโรง

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array