พฤกษ์ วิชัยพฤกษ์

พฤกษ์ วิชัยพฤกษ์|84.jpg

ราคา / price : 150.00

รู้สึกภาคภูมิใจและยินดีในการสอบครั้งนี้มาก ผมเลือกเรียนที่นี่ที่เดียวเพราะสอนโดยอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยโดยตรง ที่มีประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน ทำให้ได้รับความเข้าใจมากขึ้นไปอีก พี่หมอให้ข้อคิดและวิธีการจัดระบบข้อมูลให้เป็นระเบียบ สอนได้กระชับและเข้าใจมากครับ มีแบบแผนผังที่เป็นระบบมาก มีแบบฝึกหัดให้ทำทุกรูปแบบ ทำให้คล่องตัวมากในการทำข้อสอบจริง ขอให้พี่หมอสอนไปนานๆ นะครับเพราะจะทำให้อีกหลายๆ คนเข้าใจได้มากขึ้น

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

รอประกาศผล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array