กุลธิดา เนียมนิล

กุลธิดา เนียมนิล|86.jpg

ราคา / price : 150.00

เรียนที่นี่ที่เดียวค่ะ ประทับใจรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย มีโจทย์หลายๆ รูปแบบ และฝึกจับเวลา คิดว่าพี่หมอป๋อมมีการสอน GAT เชื่อมโยงที่ต่างจากสถาบันอื่นคือ อาจารย์จะสอนรูปแบบโครงสร้าง GAT ด้วย ซึ่งช่วยได้มากในการทำข้อสอบ คณะของหนูใช้คะแนน GAT ตั้ง 30% จึงมีผลกับการเข้ามหาวิทยาลัยมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะที่สอนและบอกเคล็ดลับจนหมดไม่หวงวิชา

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

รอประกาศผล

โพธิสารพิทยากร

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array