กิตินัทธ์ วีระพงษ์

กิตินัทธ์ วีระพงษ์|87.jpg

ราคา / price : 150.00

ดีใจมากครับ GAT เป็นวิชาที่สามารถเก็บคะแนนได้ง่ายกว่าในส่วนวิชาอื่น ยิ่งได้เรียนกับอาจารย์แพทย์ก็ยิ่งมีประโยชน์ สอนให้เข้าใจจุดประสงค์ของข้อสอบ ทำให้ไม่ตื่นเต้นในการสอบ ประทับใจที่พี่หมอป๋อมยังเสริมเรื่องจริยธรรมให้ด้วย ผมเรียนที่แอพพลายด์ที่เดียวเลยครับ ขอบคุณพี่หมอป๋อมเป็นอย่างมากครับ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะบัญชี

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array