กฤษฎาญ ปาหุไณยกุล

กฤษฎาญ ปาหุไณยกุล|88.jpg

ราคา / price : 150.00

ผมคิดว่าวิชา GAT เชื่อมโยงจำเป็นต้องมีคนแนะแนวทาง พี่หมอป๋อมเป็นหมออยู่แล้วสามารถสอนเนื้อหาครบถ้วน ตรงประเด็น เข้าใจง่ายและถูกทาง สามารถนำไปใช้ในการสอบและชีวิตประจำวันได้อย่างดี ผมเรียนที่นี่ที่เดียวครับ ขอบคุณพี่หมอป๋อมที่สอนให้ผมจนประสบความสำเร็จครับ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะเภสัชศาสตร์

สตรีสมุทรปราการ

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array