จิดาภา หาญอธิปเตยยะ

จิดาภา หาญอธิปเตยยะ|91.jpg

ราคา / price : 150.00

GAT เชื่อมโยงนี้หนูตั้งใจมากเพราะน้ำหนักคะแนนที่จะใช้ในการสอบตรงนั้นสูงมาก รู้สึกชอบการสอนของพี่หมอป๋อมมาก เข้าใจง่ายเป็นขึ้นตอนไม่เร็วจนเกินไป เห็นข้อสอบแล้วรู้ว่าต้องทำอะไร ก่อนและหลัง ไม่หลงกลข้อสอบ ทำให้ไม่รู้สึกกลัวเวลาเห็นข้อสอบ และมีการฝึกจับเวลาทำให้ทำข้อสอบจริงได้ทันเวลาด้วย ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ และสามารถนำวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หนูเลือกเรียนที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ฯ

สตรีวิทยา

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array