ปณิธาน มนัสวิยางกูร

ปณิธาน มนัสวิยางกูร|92.jpg

ราคา / price : 150.00

รู้สึกดีใจมากครับที่เลือกเรียนที่นี่และที่เดียว ผมถามเพื่อนแล้วพี่หมอป๋อมสอนเทคนิคต่างจากที่อื่น และยังรวบรวมโจทย์เก่าๆ มาให้ครบถ้วนมากเลย มีประโยชน์มากในการฝึกทบทวน แถมพี่หมอยังมีเทคนิคที่เข้าใจง่าย สามารถทำตามได้ ช่วยประหยัดเวลาในการทำข้อสอบเยอะเลยครับ และยังเอาวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ ขอบคุณที่ทำให้ผมมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการเรียน GAT ครับ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array