ณัฐสินี ศรีเวทย์บดี

ณัฐสินี ศรีเวทย์บดี|93.jpg

ราคา / price : 150.00

สนใจคอร์สนี้เพราะมีรุ่นพี่ที่เคยเรียนแล้วประสบความสำเร็จ ขอบคุณพี่หมอป๋อมที่ทำให้รู้วิธีทำ GAT อย่างถูกต้องสมบูรณ์  ทำให้รู้หลักการคิด และวิธีประเมินเวลาในทำและตรวจทานอย่างถูกต้อง พี่หมอป๋อมมีหลักการคิดที่สถาบันอื่นไม่มีมากมาย ขอบคุณพี่หมอป๋อมมากค่ะสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

สตรีวิทยา

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array