ชุติมา บุญมี

ชุติมา บุญมี|94.jpg

ราคา / price : 150.00

เลือกเรียนกับพี่หมอป๋อมที่เดียว เพราะคิดว่า น่าจะมีอะไรดีๆ มาสอน และมีเทคนิคที่มากกว่าคนอื่น ตอนแรกก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิชานี้เลย แต่พี่หมอป๋อมก็สอนจากเรื่องง่าย ๆ มีเทคนิคในการทำที่ได้ผลมากจริงๆ  ทำให้ข้อสอบมันดูง่ายๆ ไปเลย เพื่อนเรียนที่อื่นใช้วิธีจำข้อความเอาแต่ของพี่หมอป๋อมใช้ความเข้าใจ ซึ่งง่ายต่อการทำข้อสอบและประหยัดเวลาโดยไม่ต้องจำข้อความเลยค่ะ ช่วยได้มากจริงๆ และไม่ตื่นเต้นตอนทำข้อสอบจริงค่ะ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์

สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array