ธารา ธรรมมานุธรรม

ธารา ธรรมมานุธรรม|95.jpg

ราคา / price : 150.00

“ผมเรียนกับพี่หมอป๋อมที่เดียวครับ พี่หมอป๋อมสอนเน้นย้ำวิธีการทำ จุดสำคัญ จุดพลาด เน้นจนผมจำได้เลยครับ ผมคิดว่าบางคณะใช้เปอร์เซนต์ของแกทเชื่อมโยงเยอะในการคัดเลือก ถ้าทำคะแนนตรงนี้ได้ดี  ทำให้สามารถเข้าคณะที่ต้องการได้ไม่ยากครับ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array