พุฒิพงศ์ ตันวัฒนกุล

พุฒิพงศ์ ตันวัฒนกุล|96.jpg

ราคา / price : 150.00

“ประทับใจที่พี่หมอป๋อมสอนแล้วสอดแทรกข้อคิดให้น้องไปด้วย สอนช้า ไม่เร็วจนเกินไป และเน้นย้ำในส่วนต่างๆที่สำคัญ ขอขอบคุณพี่หมอป๋อมมากครับ ที่มีส่วนทำให้ผมได้คะแนนเต็มในครั้งนี้ครับ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์

สาธิตพิบูลบำเพ็ญ

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array