ศรีสุดา ผาสุข

ศรีสุดา ผาสุข|98.jpg

ราคา / price : 150.00

“สไตล์การสอนของพี่หมอป๋อมไม่เหมือนที่อื่นคือ การหา keyword การอ่านบทความทีละย่อหน้า การหาคำเชื่อมประโยค ประทับใจในการสอนของพี่หมอป๋อม ตรงที่สอนวิธีสังเกตบทความให้ง่ายต่อการเขียนแผนภาพคะ วิชานี้สามารถช่วยให้คะแนนเราดีได้ อยากให้น้องๆมาเรียนกับพี่หมอป๋อมคะ แล้วจะไม่ผิดหวังคะ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุข

ชำนาญสามัคคีวิทยา

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array