ณชัชรินทร์ พิภพทรรศนีย์

ณชัชรินทร์ พิภพทรรศนีย์|99.jpg

ราคา / price : 150.00

“ผมเรียน GATของพี่หมอป๋อมที่เดียวครับ ไม่ได้เรียนที่อื่นครับ ประทับใจที่พี่หมอป๋อมสอนให้สามารถมีความคิด ความเข้าใจในแกท ทำให้ผมสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆได้  ก่อนสอบผมทำตามที่พี่หมอป๋อมแนะนำครับคือ ทำข้อสอบเก่าซ้ำๆหลายๆรอบ และก่อนวันสอบพักผ่อนให้เพียงพอครับ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array