สิรภพ วงษ์ขวัญ

สิรภพ วงษ์ขวัญ|101.jpg

ราคา / price : 150.00

“ผมชอบการสอนของพี่หมอป๋อม ตรงที่ พี่หมอป๋อมสอนเทคนิค ทำให้ทำข้อสอบได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาอ่านมาก พี่หมอป๋อมสอนให้เข้าใจบทความง่ายๆ ตั้งแต่เชื่อมประโยคไปจนถึงบทความยากๆ ผมขอขอบคุณพี่หมอป๋อมมากครับสำหรับการสอนที่เข้าใจง่าย ได้ผลจริง จนผมประสบความสำเร็จได้คะแนนเต็มสมใจครับ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

รอประกาศผล

เบญจมราชานุสรณ์

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array