จินดารัตน์ พิศาลมงคลชัย

จินดารัตน์ พิศาลมงคลชัย|103.jpg

ราคา / price : 150.00

“หนูประทับใจเทคนิคการสอนของพี่หมอป๋อม ย้ำให้ทำอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้คะแนนเต็ม ก่อนสอบหนูทบทวนเทคนิคต่างๆที่พี่หมอป๋อมสอนไว้ นอกจากนี้ พี่หมอป๋อมยังพูดถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเปรียบเทียบให้ฟัง ทำให้เห็นคุณค่าของวิชา GAT เชื่อมโยงมากขึ้นคะ หนูต้องขอขอบคุณพี่หมอป๋อมมากคะ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศึกษานารี

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array