ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา

ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา|104.jpg

ราคา / price : 100.00

ที่ 1 ประเทศไทย ส่วนทักษะการคิดคำนวณและเชาว์ปัญญา “เรียนกับ applied physics มาตั้งแต่ ม.ต้น เรียนถนัดแพทย์กับพี่หมอป๋อมที่เดียวครับ ประทับใจและชอบลักษณะการสอนที่พี่หมอสอนให้เข้าใจ และทำข้อสอบโดยไม่ต้องใช้เทคนิคท่องจำใดๆ แต่ทำข้อสอบได้จากความเข้าใจในตัวโจทย์จริงๆ ตำราก็ไม่หนาดูน่าเรียนดีครับ”

แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์

มหิดลวิทยานุสรณ์

คนเก่งของเรา ความถนัดแพทย์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array