กฤติน นาคะผดุงรัตน์

กฤติน นาคะผดุงรัตน์|105.jpg

ราคา / price : 100.00

“มาเรียนเพราะเพื่อนแนะนำ ประทับใจที่การสอนที่ค่อยเป็นค่อยไป ความเร็วในการสอนเหมาะสมครับ ทั้งยังแทรกแนวคิดในมุมมองของอาจารย์แพทย์ ให้เกิดจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ในตัวผู้เรียน ขอบคุณพี่หมอป๋อมสำหรับความรู้ครับ”

แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เตรียมอุดมศึกษา

คนเก่งของเรา ความถนัดแพทย์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array