มินตรา ธนกิติวิรุฬ

มินตรา ธนกิติวิรุฬ|107.jpg

“ชอบการสอนของวิชา physics จึงลงเรียนถนัดแพทย์เพราะมีความสำคัญมากคิดเป็นน้ำหนักถึง 30 % ของคะแนนทั้งหมด ประทับใจการจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการเรียนที่สวยงาม แบ่งเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการทำความเข้าใจเป็นอย่างมากค่ะ  พี่หมอป๋อมจะเน้นให้ฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ หนูขอขอบคุณทุกคำแนะนำของพี่หมอป๋อมค่ะ”


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา

คนเก่งของเรา ความถนัดแพทย์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array