จิรพัฒน์ เกิดทับทิม

จิรพัฒน์ เกิดทับทิม|111.jpg

“ผมเคยลงเรียนกับสถาบันอื่นมาบ้างแล้วและฝึกทำโจทย์ถนัดแพทย์มาก่อนพอสมควรแต่มีปัญหาคิดไม่ค่อยมีระบบ GAT เชื่อมโยงก็วาดภาพได้ไม่ทันเวลา จริยธรรมแพทย์ทำแล้วเหมือนวัดดวง ส่วน IQ ส่วนรูปภาพทำไปตาลายไป เลขอนุกรมก็ทำแบบมั่วๆ  IQ จับใจความอันนี้ทำแทบไม่ได้ ที่เลือกมาเรียนถนัดแพทย์ที่นี่เพราะได้เรียน GAT เชื่อมโยงกับพี่หมอป๋อมแล้วรู้สึกชอบวิธีคิดที่เป็นระบบ ทำให้สามารถหาคำตอบได้รวดเร็วและแม่นยำ หลังเรียนต่อ คอร์ส GAT แพทย์ จากที่ทำไม่ทันกลับเหลือเวลาค่อนข้างเยอะ พี่หมอป๋อมให้หลักการจริยธรรมแพทย์ ด้วยหลักการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถตัดตัวเลือกได้อย่างแม่นยำ IQ ส่วนรูปภาพและอนุกรมก็มีหลักการชัดเรื่องการดูรูปภาพและการคำนวณอย่างไรให้เร็วและถูกต้อง พี่หมอป๋อมให้หลักการทำ IQ จับใจความที่ตอบได้ชัดเจน ดูตรงไหน อย่างไร ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้ต่อได้ในวิชา ภาษาไทยและอังกฤษในการสอบ 7 วิชาสามัญ ถือว่าเรียนครั้งเดียวใช้ได้ถึง 3 ครั้งครับ”


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คนเก่งของเรา ความถนัดแพทย์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array