ฐิติวัฒน์ พุฒิธีระโชติ

ฐิติวัฒน์ พุฒิธีระโชติ|114.jpg

 “เพื่อนแนะนำให้มาเรียนครับ หลักการคิดของพี่หมอป๋อมดีมาก พี่หมอจะไม่เร่ง ผมประทับใจการอธิบายโจทย์และคำตอบของพี่หมอป๋อม ในส่วน GATเชื่อมโยง ให้อ่านตามลำดับและทำเครื่องหมายตามที่พี่หมอป๋อมแนะนำไว้ ขอบคุณพี่หมอป๋อมมากนะครับที่แนะนำเทคนิคการทำโจทย์ทั้ง 3 Part”


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คนเก่งของเรา ความถนัดแพทย์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array