สิรภพ แสงสร้อย

สิรภพ แสงสร้อย|116.jpg

 “เพื่อนแนะนำให้มาเรียนครับ พี่หมอป๋อมสอนดีมาก เข้าใจง่าย แถมทำให้เรารักในวิชาชีพแพทย์ด้วยครับ ในส่วน GAT แพทย์พี่หมอป๋อมใช้เทคนิคการวาดแผนภาพต่างจากที่อื่น ทำให้เข้าใจง่ายกว่าและมองง่ายกว่าด้วยครับ ขอขอบคุณพี่หมอป๋อมมากครับที่ช่วยทำให้ผมมีวันนี้และรักในวิชาชีพแพทย์ ขอขอบคุณมากจริงๆ ครับ”


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์

บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

คนเก่งของเรา ความถนัดแพทย์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array