จิราพัชร องคมงคล

จิราพัชร องคมงคล|118.jpg

ราคา / price : 100.00

“พี่สาวแนะนำมาให้เรียนคอร์ส GATเชื่อมโยงที่สอนโดย พี่หมอป๋อมคะ หนูเรียนฟิสิกส์ที่นี่มาตลอด พอขึ้น ม.6 จึงมาลงเรียนคอร์ส GATเชื่อมโยง พี่หมอป๋อมสอนดีมาก สอนเข้าใจ มีหลักการคิดให้เข้าใจง่าย และถูกต้อง สามารถตรวจเช็คได้ง่ายขึ้น สอนให้เราละเอียดรอบคอบครบทุกขั้นตอน หนูขอขอบคุณพี่หมอป๋อมที่ทำให้หนูสามารถทำคะแนนใน partความคิดเชื่อมโยงได้ดีขนาดนี้คะ”

แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คนเก่งของเรา ความถนัดแพทย์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array